Athina Myrou, Theodoros Aslanidis, Christina Kiouli, Vasileios Kachtsidis, Georgios Kosmidis, Antonios Chatzintounas, & Andreas Theodoridis. (2023). Hypoglycemic Encephalopathy – A Case Report and Review of the Literature. Asian Pacific Journal of Health Sciences, 10(4), 7–10. https://doi.org/10.21276/apjhs.2023.10.4.02