Athina Myrou, Theodoros Aslanidis, Christina Kiouli, Vasileios Kachtsidis, Georgios Kosmidis, Antonios Chatzintounas and Andreas Theodoridis (2023) “Hypoglycemic Encephalopathy – A Case Report and Review of the Literature”, Asian Pacific Journal of Health Sciences, 10(4), pp. 7–10. doi: 10.21276/apjhs.2023.10.4.02.