Reviewers Panel

Reviewer

Specialties

Dr. Soumya Mishra

Dr. IN Mitra

Physiology

Dr. Asheesh Aggarwal

Dr. Avneet Gupta

Dr. Harshal Mahajan

Seema Sharma

Pharmacology

Dr. Abhishek Bhardwaj

Dr. Rajesh

Rohini Sharma

Isha

Herbal Medicine

Dr.  Mallika Sethi Dua

Dr. Alka

Dr. Sukriti

Dental specialties

Priyal Jain

Meenakshi Mehra

Payal Saiju

Chemistry

Dr. Virender Singh

Dr. Preeti

Dr. Pankaj Singh

Dr. Sunny Sharma

Microbiology

Dr. Amit Sharma

Clinical Pharmacy

Dr. Vipul

Dr.Thiyagu Nagaraj

Dr.Neeru Puri

Narendra Singh

Biological Sciences

Arjun Dev Singh

Biostatistics

Dr. Sarabjeet

Ethanopharmacology

Dr. Ujjwal Nautiyal

Dr. Satinder Kakar

Dr. Yogendra Singh

Dr.Alok Semwal

Dr. Priya Pandey

Dr Chiman Beri

Isha Sardana

Pharmaceutical sciences

Dr. Shubha H V 

Pathology 

Dr. Sandeep Madhukar

Ayurveda

Dr. Navneet Singh

Dr Anil Gupta

Biochemistry

Dr. Jyoti Gupta

Priyanka

Endocrine Pharmacology

Dr. Anu Sharma

Biotechnology

Dr. Naveen

Dr. Ranbir

Veterinary sciences

Dr. M.P Sharma

Dr. Nupur Ashish

Homeopathy